Bory-Zilina
    

Smart House

Záhradné pavilóny

 

Vážený návštevník

V roku 2019 naša spoločnosť opätovne pripravuje na trh kolekciu produkcie záhradných pavilónov pod pracovným názvom NOEM ARCH s cieľom vytvoriť obchodnú a výrobnú kolekciu produktov záhradných pavilónov ako mobilných objektov s rôznymi funkciami, aby si každý sám mohol vytvoriť svoj vysnívaný eden – raj na záhrade alebo inde v prírode, kde pociťuje potrebu svojej prítomnosti alebo kde Vás zavedú pracovné povinnosti.

V súčasnosti rozširujeme náš tím o záhradných architektov pre navrhovanie a riadenie realizácie modifikácie lodných kontajnerov na záhradné pavilóny i obchodníkov - špecialistov pre nákup modifikátov s rôznymi funkciami zo zahraničia.

Pre tento účel pripravujeme i obnovenie výstavnej expozície Galéria BÔRY v Žiline na ulici Za plavárňou, v susedstve parkoviska Atrium Dubeň, v priamom susedstve s predajňou Mountfield.

Už v roku 2005 naša spoločnosť zahájila vytvorenie kolekcie a v roku 2008 ju odprezentovala spoločnosti na nižšie uvedenej stránke. Žiaľ, zvolené konštrukcie ako bola zrubová, stĺpiková drevená konštrukcia a uvažované stavebné kontajnery nám neumožnili naplniť zámer tak, ako sme ho plánovali. Od zrubových i vôbec od drevostavieb sme upustili a sústredíme sa len na lodné kontajnery.

V roku 2011 sme zaviedli na trh apartmán BÔRY ako doplnkovú stavbu a v roku 2015 prvý mobilný objekt SMARTHOUSES z celodrevenej konštrukcie. Tieto objekty si však vyžadujú odbornú skupinu pre ich prekládku.

V súčasnosti máme záujem priniesť na trh mobilné objekty, ktoré si premiestni bez odbornej pomoci jeho vlastník s možnosťou umiestnenia týchto objektov na nivelačných labách (pätkách) a tak podľa nálady, chuti či možnosti umiestňovať takéto mobilné objekty kedykoľvek a kdekoľvek i kolekciu drobnej manipulačnej a dopravnej techniky.

Po vyhotovení kolekcie pripravíme novú prezentačnú web stránku pre lepšiu komunikáciu a orientáciu pre našich zákazníkov a táto súčasná pracovná verzia bude zrušená. Predmetnú stránku zverejňujeme pre účely vytvorenia komunikácie s dodávateľmi, budúcimi zamestnancami, odberateľmi, klientami.

Aby sme Vám lepšie priblížili naše úmysly, odkazujeme Vás na už hotové projekty zo sveta na Pintereste, ktoré si vyhľadáte a môžete vzhliadnuť pod názvom Garden Pavilion Shipping Container, kde je zdokumentovaný svetový trend v aplikácii modifikácie lodných kontajnerov.

Výhodou produktov modifikácie lodných kontajnerov je ich umiestňovanie i bez nutnosti pevného spojenia so zemou, čím sú vylúčené zo stavieb a neposudzujú sa podľa stavebného zákona, teda ich umiestňovanie je možné realizovať bez stavebného konania na rozdiel od pôvodnej kolekcie, ktorá bola charakterizovaná ako drobné stavby alebo stavby.

Okrem záhradných pavilónov pripravujeme i kolekciu prístreškov, garážových prístreškov, autobusových zastávok, umiestňovanie nad vodnými plochami.

Záhradný pavilón v mobilnom prevedení je investícia so stúpajúcou hodnotou porovnateľnou s bytovými či nebytovými priestormi.

Pokiaľ sme Vás zaujali, neváhajte a otvorte s nami komunikáciu, máme záujem o podnety, máme záujem o sprostredkovateľov modifikátorov lodných kontajnerov, priamo modifikátorov kontajnerov, dodávateľské spoločnosti v oblasti modifikácie a to remeselné práce, najmä kolektívne tímy, architektov, dizajnérov, záhradných architektov....

Spoločnosť sa zapojila do národného programu ochrany životného prostredia v oblasti spracovania druhotných surovín modifikáciou realizujeme recykláciu lodných kontajnerov vylúčených z prepravy.

 

Modifikujeme lodné kontajnery pre účely voľnočasovej aktivity, profesionálne a podnikateľské účely a to i pre funkciu bývania či tvorby nebytových priestorov.

Názov spoločnosti je odvodený od miesta sídla spoločnosti, ktorým je Žilina, mestská časť Bôrik. Prevádzka spoločnosti sídli v priamom susedstve mestskej hory s flórou prevažne ihličnatých drevín – borovica, smrek (BÔRY). Umiestnenie prevádzok je medzi ulicami Cesta k Paľovej búde a ulica Za plavárňou. Sídlime v širšom obchodnom centre mesta prepojeného s oddychovou a športovou časťou mesta Žilina, mestského parku a lesoparku.

Tešíme sa na spoluprácu s Vami  

 

Záhradné pavilóny - riešenia Vašich záujmov

... už naši predkovia k svojim obydliam umiestňovali účelové objekty pre výkon rôznych činností ...

 

Hlavný záujem poľnohospodárstvo tak vytvoril tzv. humná, stajne, ale i dielne, altánky, herne i drobné výroby.
My dnes zaoberajúc sa podnikaním, prinášame podnikateľské objekty, zaoberajúc sa oddychom, prinášame wellness a hobby objekty, spoločenský život - spoločenské objekty ako drobné stavby - záhradné pavilóny.
Otvárame tak príležitosť oddeliť pracovné, osobné záujmy do účelových objektov ako doplnkovú stavbu a tak zamedziť obmedzovaniu ostatných členov rodiny.Záhradné pavilóny - drobné stavby

podnikateľské objekty
 • pracovne - kancelárie
 • drobné prevádzky (gastro, rýchle občerstvenie, kozmetika, pizza)
 • ambulancie
 • kaderníctvo
 • ateliér
 • sídla spoločností
wellness
 • telocvične
 • posilňovne
 • pavilóny pre sauny
 • pavilóny pre Hot Tubs - horúci kanadský kúpeľ
 • relaxačné priestory
hobby
 • dielne
 • náraďovne
 • voliéry
 • gastro
spoločné priestory
 • pavilóny pre spoločenské hry
 • pavilóny pre stolové hry
 • pavilóny pre príležitostné bývanie

Inšpirácie zo sveta

posilňovňa
posilňovňa
pracovňa
pracovňa
oddychová zóna
oddychová zóna

... a to všetko situované v krásnom prostredí Vasej záhrady

Podľa § 139b ods.6: Drobné stavby sú stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu (napr. pre stavbu na bývanie, pre stavbu občianskeho vybavenia, pre stavbu na výrobu a skladovanie, pre stavbu na individuálnu rekreáciu) a ktoré nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie, a to:


 1. prízemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m² a výška 5 m, napríklad kôlne, práčovne, letné kuchyne, zariadenia na nádoby na odpadky, stavby pre chov drobného zvieratstva, sauny, úschovne bicyklov a detských kočíkov, čakárne a stavby športových zariadení
 2. pozemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m² a hĺbka 3 m, napríklad pivnice, žumpy.

ods.7: Za drobné stavby sa považujú:


 1. stavby organizácií na lesnej pôde slúžiace na zabezpečovanie lesnej výroby a poľovníctva, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 30 m² a výška 5 m, napríklad sklady krmiva, náradia alebo hnojiva
 2. oplotenie
 3. prípojky stavieb na verejné rozvodné siete a kanalizáciu všetkých stavieb a pripojenie drobných stavieb na rozvodné siete a kanalizáciu hlavnej stavby
 4. nástupné ostrovčeky hromadnej verejnej dopravy, prechody cez chodníky a na susedné pozemky, priepusty a pod.

 

San Francisco, Taliansko, Nemecko, Slovensko (2008)

1_4.JPG
V súčasnosti pripravujeme podobnú kolekciu záhradných pavilónov pre skutočný život na Vašej záhrade

 

Orientačné ceny objektov

 

Typ Vybavenie Hrúbka Bez DPH EUR, Sk
Zrubová konštrukcia - nezateplená Štandart 1 28 mm 264, 55 EUR 8 000 Sk /m²
Zrubová konštrukcia - nezateplená Štandart 1 28 mm 348, 54 EUR 10 500 Sk /m²
Zrubová konštrukcia - zateplená Štandart 1 44 mm 461, 40 EUR 13 900 Sk /m²
Zrubová konštrukcia- nezateplená Štandart 1 44 mm 531, 10 EUR 16 000 Sk /m²
Panelová konštrukcia -nezateplená Štandart 1 120mm + 19 mm 371, 77 EUR 11 200 Sk /m²
Panelová konštrukcia - zateplená Štandart 1 120mm + 19 mm 637,32 EUR 19 200 Sk /m²
Kontajner oceľový - zateplený Štandart 2 x 780, 06 EUR 23 500 Sk /m²
Kontajner drevený - zateplený Štandart 3 200mm+19 mm 770, 10 EUR 23 200 Sk /m²

Štandart 1 zahrňuje:
Okná / 4/6/4 mm s dvojsklom/, vonkajšie a vnútorné dvere, vnútorné priečky, montáž objektu, doprava, piesková lepenka
Popr. Tepelná izolácia ne celoročné využitie /200 mm minerálna vlna, parozábrana a vnútorný obklad 19 mm palubkou/

Štandart 2 zahrňuje:
Oceľová konštrukcia, izolácia/minerálna vata 120 mm/, vnútorné priečky, podlahovina, vonkajšie tepelne izolované dvojkrídlové dvere a vnútorné dvere s voštinovou výplňou, plastové okná / 212 x 225 – 3 ks, 58 x 40 – 1 ks, 90 x 120 – 2 ks/, elektroinštalácie, 3 ks opálové svetlo, 3 ks podhľadový spot, elektro-nástenný konvektor 2000 W, vodovodná prípojka, odpad, kúrenie, ventilátory, bojlery, kuchynka, porcelánové WC, umývadlo, sprchový kút

Štandart 3 zahrňuje:
kontajnerová konštrukcia, podlahovina, eurookná /90 x 120 – 2 ks, 60 x 60 – 1 ks/, balkónové dver 90 x 210 cm, presklenná 4 dielna stena 320 x 210, izolácia minerálbou vlnou /200 mm, parozábrana vnútorné a vonkajšie dvere, montáž objektu
Uvedené ceny sú vratne projektu.

 

Mobilé objekty

sú v Európe najrozšírenejšie v krajinách Beneluxu a na severe Francúzska v podobe mobilheim, karavanov a podobne. Myšlienka však prichádza z USA, kde si v súčasnosti najbohatšie skupiny obstarávajú mobilné domy.

Naša spoločnosť prichádza na trh s mobilnými objektami v konštrukciách :


 • Modulár - presun v nezloženom stave, pri vykládke nevyhnutný žeriav.
 • Zrub - rozkladací objekt
 • Panel - rozkladací objekt

V našich podmienkach vidíme hlavné uplatnenie v podnikateľskej sfére, pri zabezpečovaní služieb v rekreácii ( kúpaliská, lyžiarske strediská a pod.), krátkodobé ubytovanie, v stavebníctve, ale i v súkromnej oblasti pri rôznych hobby záujmoch, ako objekty pre rybárov, záhradkárov, či pre riešenie bývania (dočasné riešenie bývania mladých rodín).