Bory-Zilina
    

Smart House

Poradenstvo, mandantné zastúpenie
VYHOTOVOVANIE PLÁNOV VYUŽITIA NEHNUTEĽNOSTÍ
 • v oblasti realít, majetku, podnikateľských činností na úrovni (SWOT analýzy súčasť marketingového plánovania) a podnikateľských plánov,
 • zabezpečenie realizácie plánov využitia, podnikateľských plánov a podnikateľských činností, vrátane stavebných úprav.

      Služby v oblasti podnikania

 •  zakladanie spoločností, 
 •   poskytovanie sídla spoločnosti s asistentskou službou mandantné zastupovanie,
 •   zabezpečovanie oprávnení na podnikateľskú činnosť ( zavádzanie produktov na trh a iné.),
 •   mandantné zastupovanie pred správnymi organmi, štátnej správy, samosprávy, SOI, hasiči polícia, kontrolné orgány obec, hygiena a pod.,
 •   ekonomické poradenstvo, finančné, investičné a realitné poradenstvo (poradenstvo v oblasti čerpania, firemných stimulov, čerpania fondov, dotácií, grantov a iné)
 •   vedenie účtovníctva,
 •   strategický manažment, manažment súvisiaci s organizáciou a riadením podnikateľských činností,
 •   obchodné služby ( prieskum trhu, vyvtáranie sietí, vyhľafdávanie obcodných partnerov, zriaďovanie konsignančných a komisionálnych skladov, služby v oblasti skladovani,
 •   zavádzanie nových výrobkov na tr.