Bory-Zilina
    

Smart House

Reality > Detail

Prenájom skladových priestorov ( v prenosných lodných kontajneroch )

typ: Administratívne priestory

Prenájom skladových priestorov ( v prenosných lodných kontajneroch )

product_new_container_4.png 

Jedna skladová plocha má 28m2 ( 12,1 x 2, 41m )
Cena nezateplených priestorov: 1 050€/rok bez DPH
Zaťaženie skladovej plochy: 27t


Možnosti výbavy

Plošná inzerciaMiesto umiestnenia kdekoľvek kde je prístupnosť nákladnej kamiónovej prepravy v ČR a SR.
 
Podmienky prenájmu
 
Nájomca na základe uzatvorenej zmluvy o nájme zaplatí prenajímateľovi zabezpečovaciu kauciu vo výške 2 100€ na jeden sklad, voči krádeži, zničeniu a zabezpečeniu plnenia zmluvy do 14 dní od podpisu zmluvy. Prenajímateľ dodá predmet nájmu nájomcovi do 30 dní od zaplatenia zabezpečovacej kaucie.
Predmet nájmu na miesto podľa uzatvorenej zmluvy o nájme hnuteľnej veci.
Nájomca zabezpečí predmet nájmu voči jeho krádeži, zničeniu.