Bory-Zilina
    

Smart House

Súťaž NOAH´S ARCH


Veľká súťaž o modifikát (prerobený lodný kontajner) roka 2016

„NOAH´S ARCH“
Medzinárodná súťaž pre profesionálov a kreatívcov

Vdýchni použitému lodnému kontajneru nový život
a

Získaj uznanie, 
Finančnú cenu 11 000€, 
Kontrakt pre ďalší odbyt Tvojho diela ,

ako aj ďalšie ceny od  sponzorov a reklamných partnerv súťaže
Na Slovensku si každoročne približne 3000 osôb zakúpi používaný lodný kontajner na iný účel, než na  aký bol pôvodne určený. Je to  hlavne pre jeho vynikajúce parametre a cenu. Vyradené lodné kontajnery sa prerábajú  na rôzne iné účely: bývanie, náraďovne, dielne, letné kuchyne, sklady, šatníky, priestory pre hobby, skleníky, voliéry, archívy, predajne, gastro prevádzky, bary, bistrá, ambulancie, ateliéry, kancelárie, technické priestory, kiná, elektrárne, reklamné nosiče a podobne.

Inšpirácie na FB FAN PAGE
: https://www.facebook.com/kontajnery/?ref=ts&fref=ts


Práve pre nadšencov, ktorí vdychujú starému a nepotrebnému nový život vyhlasujeme túto súťaž.

Bôry s. r. o. zverejňuje predbežný verejný oznam o vyhlásení súťaže modifikát roka „NOAH´S ARCH 2016“, ktorú sa spoločnosť zaväzuje vyhlásiť pri prihlásení minimálne 50 ks prihlášok za podmienok uvedených vo všeobecných súťažných podmienkach, ktoré sú trvalo zverejnené tu na stránke: www.bory-zilina.sk.

Cieľom súťaže je motivácia jednotlivcov a kolektívov k modifikácii požívaných lodných kontajnerov na iný účel. Zapoj sa i Ty do  celosvetového trendu recyklácie používaných lodných kontajnerov.

Pridajte sa aj vy  k záplave nadšencov. Vyplatí sa to každému, nielen víťazovi.

Teraz je tá pravá príležitosť.
Verejný Oznam


Zapojte sa do veľkej súťaže o modifikát (prerobený lodný kontajner) roka 2016 NOAH´ S ARCH, vyhrajte hlavnú finančnú výhru 11 000€

 a ďalšie ceny od reklamných partnerov, sponzorov súťaže z radov odborných združení, komôr, výrobcov a dodávateľov materiálov a ďalších partnerov, ktorí budú presne špecifikovaní pri vyhlásení súťaže.

„NOAH´S ARCH“
Vdýchni použitému lodnému kontajneru nový životCieľ súťaže


Cieľom súťaže je motivácia a podpora iniciatívy modifikáciou recyklovať vyradené lodné kontajnery z prepravy a používané lodné kontajnery na dopravu pre iný účel užívania ako boli zhotovené, znížiť zaťaženie na životné prostredie ako jednu z najlacnejších najefektívnejších a najpraktickejších foriem zaobstarania si priestorov.

Podnietiť zamestnancov  podnikov štátnej správy, samosprávy, členov občianskych združení, študentov k hľadaniu aplikácie využitia lodných kontajnerov v praxi, ich modifikáciou a to v oblasti podnikania, súkromného využitia pre aplikáciu technológii v lodných kontajneroch pre zabezpečenie presunov technológii na miesto spracovania, elektrárni, pestovania ale i skladovania, bývania, vytváraním prevádzok s cielenou schopnosťou presúvať sa za zákazníkom (bary, finančné poradenstvá a pod.), v dielni, skleníkoch.

U študentov je to jedna z jedinečných príležitostí spojiť štúdiu priamo s praxou i príležitosť vytvárať kariérnu spoluprácu s jednotlivými obormi, medzi - fakultná spolupráca, projektová a vývojová činnosť za účelom vyhotovenia produktu ako funkčného celku.

Pre budúcich užívateľov modifikátu je to príležitosť získať novú možnosť, alebo získanie úsporného, efektívneho riešenia a získať tak výhodu na obchodnom trhu.
Pre modifikátorov je to príležitosť sebarealizácie i príležitosť vytvoriť sebarealizačnú aktivitu pre iných a zabezpečiť si tak kariérnu budúcnosť pri zabezpečovaní výroby, alebo riadením výroby modifikátu.

Navrhnite aplikáciu lodných kontajnerov svojim zamestnávateľom, podnikom, podnikateľom, fyzickým a právnickým osobám, občianskym združeniam, alebo modifikujte pre svoju potrebu.
Účasťou v súťaži získate :
-    môžete získať jednu z ponúknutých cien
-    získate pre seba, alebo inú tretiu osobu efektívny lacný priestor pre hobby, podnikanie, alebo iné užívanie
-    získate príjem za zhotovenie modifikátu pre inú tretiu osobu
-    spoločnosť Bôry zaradí Váš modifikát do produktovej ponuky svojej spoločnosti, čím získate kariérnu budúcnosť a príjmy z ďalšej výroby modifikátov, pokiaľ produkt bude spĺňať všetky technické a legislatívne podmienky zavádzania takýchto produktov na trh
-    zverejníme Vaše dielo na našej FB fan page: https://www.facebook.com/kontajnery/?fref=ts
-    môžete byť zaradený do veľkej štvorročnej súťaže modifikátor o cenu 40 000€, ktorá bude uskutočnená v termíne od 1.1. 2017 a bude trvať do 31.12.2021 i u modifikácii vyžadujúcich si stavebné povolenie
-    spoločenské uznanie, pomôžte budúcim užívateľom získať výhodu efektívnou modifikáciou


Modifikácia lodných kontajnerov, moderné najúspornejšie efektívne riešenie získania priestorov. Súťaž schopnosti, zručnosti, kreativity. Vaša príležitosť kariérne zabezpečiť svoju budúcnosť.

Všeobecné podmienky súťaže

Prihláška