Bory-Zilina
    

Smart House

ATIM organizovanie podujatí

Organizovanie podujatíNašou ambíciou je organizovaním rekreačných, amatérskych, zábavných akcií v oblasti športu a kultúry zlepšiť spoločenský život fyzických a právnických osôb. V časoch elektronizácie, internetizácie chceme oživiť tradíciu osobnej komunikácie občanov s rovnakými záľubami s účelom naplniť zámer „aby sa ľudia stretávali“, poznávali, osobne komunikovali, vymieňali si skúsenosti.

Centrum aktivít:
 • v súlade s územným rozvojovým plánom mesta ŽILINA oblasť Lesoparku (pod Vojenským cintorínom) – v súčasnosti málo využívané územie s veľkým potenciálom – ideálne miesto pre situovanie bodu pre nástup na turistické chodníky do okolia Žiliny, cykloturistiky, a pre umiestnenie turistickej mapy so zakreslením chodníkov v bannerovej forme

Typy nekomerčných podujatí:
 • individuálne
 • rodinné
 • kolektívne

Sústredením aktivít do obchodného centra (užívaním zázemia - parkových miest či sociálnych zariadení) priamo podporíme návštevnosť miestnych podnikateľských subjektov.
S tým súvisí i očakávaná podpora zo strany podnikateľských a iných subjektov:
 • Žilinská univerzita
 • CARREFOUR
 • OC Dubeň
 • Mountfield
 • BAUMAX
 • LIDL
 • Kaufland
 • a pod.

Plne podporujeme plán mesta Žilina revitalizovať územie do podoby oddychovej zóny mesta.
Máme záujem spolupracovať s inými občianskymi združeniami pre zabezpečenie samotného predmetu nášho projektu, ale i s ďalšími právnickými či fyzickými osobami, združovať ich a spolupracovať pri organizácií podujatí.
Za účelom čo najlepšie rozvinúť a realizovať náš projekt, radi privítame v našich radoch nových členov či právnické alebo fyzické osoby, sme otvorení vytváraniu nových zmluvných vzťahov.

Aktivity chceme financovať z príjmov zo sponzorských darov, reklamy, členských príspevkov, štartovného, z 2% podielu daní a iných práv, ktoré v priebehu aktivity asociácia získa.