Bory-Zilina
    

Smart House

Asociácia T.I.M

  Asociácia T.I.M.


Občianske združenie registrované Ministerstvom vnútra SR
číslo spisu: VVS/1-900/90-22364
IČO: 37904337, DIČ:2021753239
A. Rudnaya 21, 010 01 Žilina
Založenie združenia ATIM 21.8.2003
                                                    Dátum vzniku združenia ATIM 20.10.2003


Občianske združenie ATIM podporuje:
  • organizovanie kultúrno-spoločenských a športových podujatí inými občianskymi združeniami alebo právnickými a fyzickými osobami na území lesoparku pod Vojenským cintorínom v Žiline. Viac» 
  • revitalizáciu a obnovu územia lesoparku pod cintorínom v Žiline Viac»
  • podnikanie, čerpanie grantov a štrukturálnych fondov
  • podporuje aktivity smerujúce k zvyšovaniu návštevnosti územia. Viac (PDF)»
Občianske združenie ATIM hľadá z radov občanov, právnických a fyzických osôb členov, sympatizantov a podporovateľov formou reklamy pri podujatiach, sponzorskými darmi a poskytnutím 2% z daní.

Ideový zámer Lesopark