Bory-Zilina
    

Smart House

Revitalizácia žilinského lesoparku
Občianske združenie ATIM zastúpené spoločnosťou BÔRY dňa 21.3.2010 navrhlo Mestu Žilina bezodplatne spravovať a zhodnocovať územie časti Lesoparku – pod Vojenským cintorínom, vedľa Paľovej búdy, Žilinskej hvezdárne (parcely č. 4971/5, 4971/3, 4871, 4971/2, 4972, 4971/1, 4970, 4896, 4892, 4969, 4831/2, 4959/2, 4951/1).
Územie je skôr známe ako skládka komunálneho odpadu s nekontrolovaným užívaním, devastovaním, bez údržby a starostlivosti.

Cieľom projektu bolo po celkovej sanácii a revitalizácii územia vybudovať v danej lokalite centrum verejného spoločenského, športového, kultúrneho života:
  • organizácia podujatí: folklórny festival, jarmočné dni, festival Gastro – catering, prezentačné dni regiónov, prednášky v záujmových oblastiach;
  • vybudovanie centra detských zimných športov, zasnežovanej bežkárskej trate, centra voľného času pre deti, denného letného tábora, botanickej záhrady, mestskej kolonády,
  • vybudovanie miesta pre záhradné posedenie, grilovanie, varenie gulášov;
  • pomyslene prepojiť priľahlé obce a turistické chodníky s rozšíreným centrom mesta Žilina

Novovybudovaný lesopark by ponúkal príležitosť
  • stredným odborným školám aplikovať svoje poznatky v praxi (poľnohospodárska škola – starostlivosť o zeleň, stavebná a drevárska škola – stavebné, úpravy územia, škola stravovania – organizácia gastro podujatí),
  • seniorom poskytnúť svoje skúsenosti študentom a návštevníkom, stretávať sa v očarujúcom prostredí  a tak si spríjemniť jeseň svojho života,
  • organizovať prednášky na zlepšenie zdravia, života občanov

Sekundárnym prínosom projektu mala byť zvýšená návštevnosť širšieho obchodného centra, jeho propagácia a zvýšený obrat.